Những vấn đề nổi bật

Con đường giác ngộ
Hằng năm đến ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, những hàng đệ tử của Đức Phật trên toàn thế giới lại hân hoan ,Phật trên toàn thế giới lại hân hoanđón mừng ngày đản sinh của…

Sự kiện Phật Giáo Trong Nước

Xem thêm >>

Sự kiện Phật Giáo Trong Nước

Xem thêm >>

Sự kiện Phật Giáo Quốc Tế

Xem thêm >>