Kinh A Di Đà (bản dịch nghĩa Việt) do thầy Thích Trí Thoát tụng có chữ phụ đề để đọc tụng theo.

Bài viết: "Kinh A Di Đà"

admin/ Việt Nam

Cùng chủ đề